Om huset

Vores hus, som hedder Kamsbjerg, ligger i Trellerup lige udenfor Munkebo. 

Trellerup blev i begyndelsen af det 20.århundrede udstykket til husmandsbrug fra Herregården Østergaard, hver udstykning med ca 10 tdl.

I forbindelse med flytningen og udbygningen af Odense Stålskibsværft blev Kamsbjerg ombygget, og skulle nu være domicil og privatbolig for den entreprenør, der byggede en god del af dokkerne og husene i det nye Munkebo. 

Vi har beboet huset i godt 20 år. Jorden er dyrket økologisk af en forpagter. 
Vi dyrker selv en stor køkkenhave, og i sæsonen kan I købe friske grøntsager, bær og honning.
Tiden, hvor vi boede langt ude på landet er slut - en ny udstykning har givet os genboer

Men vi bor stadigt smukt i bunden af Kertinge Nor